POLITYKA

środa, 24 lipca 2019

Polityka - nr 4 (2942) z dnia 2014-01-22; s. 4

Z życia sfer

Sławomir Mizerski

IPN budzi śpiących

Po publikacji książki „Resortowe dzieci” podniosły się głosy, że w kraju konieczna jest jak najszybsza wymiana elity medialnej, gdyż złożona jest ona z dzieci, wnuków, wujków, kuzynów, zięciów, sąsiadów oraz bliższych i dalszych znajomych byłych członków KPP, PZPR, UB, SB, MO, Ludowego Wojska Polskiego i innych podobnych organizacji. Ludzie ci podstępnie zdobyli w III RP określoną pozycję i z pozycji tej od lat narzucają wszystkim swoje opinie, mącąc ludziom w głowach. Efekt jest taki, że obecnie aż 72 proc. mieszkańców stolicy żąda powrotu pomnika „czterech śpiących” na pl. Wileński, mimo że materiały IPN nie pozostawiają wątpliwości, iż „czterej śpiący” stali na tym placu w sprzeczności z prawdą historyczną i realizowali obce nam interesy. Zdaniem IPN ustalenia naukowe zaprzeczają treściom propagowanym przez „czterech śpiących”, dlatego ich obecność w polskiej przestrzeni architektonicznej ma charakter paranaukowy, będący wyrazem umysłowego zniewolenia.

Sprawa „czterech śpiących” i zwalczają...