POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 19 (2553) z dnia 2006-05-13; s. 92

Społeczeństwo / Pod lupą

Islandia tak, Turcja nie

Niemal połowa (49 proc.) mieszkańców państw UE zgadza się, by w najbliższych latach zaprosić do Unii kolejne kraje. Przeciwnych temu jest aż 39 proc. Europejczyków – wynika z badań TNS OBOP.

Idea rozszerzenia Unii cieszy się największym poparciem wśród mieszkańców Grecji (74 proc.), Słowenii (74 proc.) oraz Polski (72 proc.). Najmniejsze poparcie odnotowano w Austrii, Luksemburgu, Francji i w Niemczech. Generalnie na rozszerzenie Wspólnoty chętniej patrzą obywatele nowych państw członkowskich, ale od czerwca 2005 r. poparcie dla tej idei zmalało w sześciu spośród dziesięciu nowych krajów członkowskich. Na Łotwie, Litwie, w Słowenii i na Cyprze opór wobec rozszerzenia Unii zdecydowanie wzrósł. Pozytywnych opinii na temat rozszerzenia UE przybyło w Grecji i Holandii. Natomiast w Szwecji, we Włoszech, w Danii i Wielkiej Brytanii wzmocnieniu uległy postawy negatywne. W krajach akcesyjnych i kandydujących blisko 7 na 10 osób popiera dalszy rozwój UE. Wyjątek stanowi Turcja, w której poziom poparcia spadł z 66 proc. w czerwcu 2005 ...