POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2018-05-16; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 30. Do czego nam ego; s. 55-59

MY. EGO wśród bliskich

Teresa Olszak

Ja plus Ja

Prof. dr hab. Irena Namysłowska, dr n. med. Magdalena Namysłowska, Ireneusz Sielski Co zrobić z egoizmem w związku.

Teresa Olszak: – Egoizm to pojemny termin, kojarzony raczej negatywnie. Czy jednak w codziennym byciu ze sobą dwojga ludzi jest miejsce także na dobrą jego odmianę?
Ireneusz Sielski: – Egoizm to pewna niewrażliwość na potrzeby drugiej osoby z dużym zaakcentowaniem wrażliwości na własne potrzeby. Oczywiście można mówić także o dobrym egoizmie, który jest związany z właściwym poczuciem własnej wartości. Jeśli ktoś mnie skrytykuje, to nie muszę się na nią, na niego oburzać, ale też nie muszę głęboko analizować krytyki skierowanej w moją stronę, bo wiem, kim jestem. Dobry egoizm wiąże się z szanowaniem własnych granic – fizycznych, emocjonalnych, seksualnych, intelektualnych, duchowych – ale zarazem nieblokowaniem się na drugą osobę.

Dawid Buss w książce „Ewolucja pożądania” twierdzi m.in., że pradawna kobieta, wybierając partnera do związku długoterminowego, stawiała na mężczyznę, który będzie w stanie zapewnić jej opiekę, on zaś brał pod uwagę kwestie seksualne. Czy zaspokojenie własnych potrzeb nadal jest podstawą łączenia się w pary?
<...

PROF. DR HAB. IRENA NAMYSŁOWSKA jest psychiatrą, psychoterapeutką, superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia kierowniczka Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.

DR N. MED. MAGDALENA NAMYSŁOWSKA ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ze specjalizacji psychiatria. Odbyła 4-letni kurs psychoterapii w podejściu integralnym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego sekcji naukowej jest członkiem. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i z parami. Założycielka Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.

IRENEUSZ SIELSKI jest psychoterapeutą o orientacji systemowej. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Ukończył studia magisterskie terapii par i rodzin w Stanach Zjednoczonych. Przez 15 lat zajmował się badaniami w School of Medicine, Child Study Center Uniwersytetu Yale. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Zasoby człowieka – talenty, wewnętrzne sposoby radzenia sobie z konfliktami, rozmaite umiejętności, cechy charakteru, wartości i przekonania.

Przejąć zasoby – wykorzystywać to, co dobre, a co pochodzi od naszych rodziców, dziadków, a czasami znacznie dalszych pokoleń.

Zakryć zasoby – brak dostępu do tego, co w nas dobre i twórcze.

Pęknięcia człowieka – konflikty, nieprzepracowane traumy, bolesne wspomnienia, wszystko to, co powoduje wewnętrzny dyskomfort.

Uwidocznienie pęknięć w związku – pokazanie nieprzepracowanych konfliktów, a także próba zrozumienia mechanizmów, w jakich para nie rozwija się (unieruchamia się).

Agresja wyrażana przez partnera – może pojawiać się wtedy, kiedy próbujemy przenieść na partnera naszą złość, której bardzo boimy się wyrazić (często odbywa się to poprzez prowokowanie partnera do złości).

Pomieszczanie siebie nawzajem – termin dotyczący stanu, sytuacji, w której ludzie mogą akceptować swoje trudności i konflikty bez odrzucania siebie.

Przestrzeń pomieszczająca – metafora używana do opisywania małżeństwa, w którym jest wystarczająco dużo miejsca dla jednej i drugiej osoby, w której mogą zachodzić różne trudne procesy bez lęku, że ta przestrzeń ulegnie rozpadowi.

Przyklejenie się do partnera (lub też zespolenie dwóch osób) – występuje wtedy, kiedy wszystko w parze odbywa się razem – żadne z partnerów nie decyduje się na jakąkolwiek odrębność; jest zawsze „my”, a nie „ty” i „ja”.