POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 2 (2280) z dnia 2001-01-13; s. 60-61

Gospodarka

Jerzy Kleer

Jak dobrze pójdzie

Za 20 lat być może dogonimy Portugalię

Każdy lubi przepowiadać przyszłość: ci, którzy się jej boją, i ci, którzy spodziewają się sukcesów. Czy potrafimy o niej powiedzieć coś sensownego? To, co oferuje współczesna nauka, wprawdzie nie daje podstaw do szczegółowego opisu, niemniej pozwala zarysować scenariusze rozwoju. Ich realizacja zależy zarówno od okoliczności zewnętrznych, jak i woli rządzących elit.

„Strategia rozwoju Polski do roku 2020”, wydana przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, jest pierwszą w Polsce próbą stworzenia długookresowych scenariuszy rozwoju. Scenariusze, jak piszą autorzy, nie są prognozą, odpowiadają bowiem na pytania, jak się zachowywać i jak działać wobec wyzwań przyszłości, a nie formułują odpowiedzi na pytanie, jaka będzie przyszłość.

W gospodarce światowej, a także europejskiej, występować będą zjawiska możliwe już dzisiaj do zidentyfikowania. Procesy globalizacji gospodarki oraz powstanie społeczeństwa informacyjnego to oczywiście najważniejsze wyzwania. Polska będzie musiała nie tylko pomyślnie skończyć proces obecnej transformacji, ale – co ważniejsze – sprostać wymogom Unii Europejskiej oraz znaleźć swe miejsce w świecie globalnej gospodarki. Będzie więc nam trudno w trójnasób, o czym warto już teraz pamiętać.

Szybciej i wolniej

Naczelnym celem dwudziestolecia ma być taki rozwój Polski, „aby osiągnąć maksymalne zmniejszenie dystansu dzielącego ją od średniego poziomu krajów Unii Europejskiej pod względem PKB na mieszkańca”. Obecny poziom PKB na mieszkańca Polski wynosi (licząc w&...