POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2009-08-26; Ja my ONI. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 3. Żyć dobrze z ludźmi; s. 8-13

[ja, my, władza] być roztropnym obywatelem

Krzysztof Szymborski

Jak nami rządzić. Czy człowiek jest stworzony do demokracji

Nie wdając się w debatę o istocie demokracji, przyznać trzeba, że w historycznych czasach była ona niezwykle rzadkim zjawiskiem – pojawiła się na krótko w starożytnej Grecji i republikańskim Rzymie, by zniknąć na dwa tysiąclecia jako forma organizacji państw nowożytnych. Odradzać się zaczęła na dobre dopiero w XIX-wiecznej Europie.

A jednak hierarchia

Wybitny amerykański politolog Robert Alan Dahl twierdził jeszcze w 1991 r., że w ciągu 75 lat XX w. proporcja krajów praktykujących demokrację nie zmieniła się zanadto i nie przekroczyła 30 proc. (pomimo dwu wojen światowych wygranych w jej obronie). Dahl uznał co prawda siedem lat później aż 61 proc. państw za demokratyczne, lecz nie wszyscy optymizm ten podzielali.

Pogląd innej dwójki amerykańskich badaczy, Alberta Somita i Stevena Petersona, wydaje się o tyle znamienny, że należą oni do nielicznych politologów odwołujących się w swych badaniach do psychologii ewolucyjnej. Twierdzą oni, że tylko nieliczne z krajów, które uzyskały niepodległość w ...