POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 2. Wiosna. Inteligent na spacerze; s. 15

Wiktor Pawłowski

Jak one śpiewają (łąka)

g. – to głos (tzw. wabienie), informacja o obecności lub alarm

ś. – to śpiew, informacja o zajętym terytorium

przerwy w śpiewie:
> – poniżej 1 sek.
► – ok. 1 sek.
►►– kilka sekund
►►►– długi trel

 

bekas: g. bzbzbzbzbzb

błotniak, myszołów, pustułka, jastrząb i krogulec (i inne drapieżniki): g. klie

cierniówka (pokrzewka): ś. wiji ► riju ► riju ► fiufiu ► wri ► wi

czajka: g. czibija ► czibija

derkacz: g. dr > dr ►dr > dr

dudek: g. up > up > up

kulik wielki: g. kulig ►► kulig

krwawodziób: g. tlijo ►► tluja

kuropatwa: g. kieriik ► kieriik

pliszka żółta:g. psiip

pokląskwa: g. czek ► czek

potrzeszcz: g. csiii ►► csiii

przepiórka: <...