POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Polityka - nr 36 (3126) z dnia 2017-09-06; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Świat

Jak się mówi po algiersku?

Po uzyskaniu niepodległości w 1962 r. Algieria w ramach arabizacji wyrugowała francuski i wprowadziła jako język oficjalny standardowy arabski. Tyle że rzadko rozmawia się nim w domu, więc na przykład przedszkolaki mają duży problem, żeby cokolwiek zrozumieć. Od roku drugim językiem urzędowym jest berberyjski, którym włada co czwarty Algierczyk, ale ciągle trwają spory, który z sześciu dialektów wybrać jako obowiązujący. Francuskim nadal posługują się elity, jest językiem kultury i nauki, większość zajęć uniwersyteckich prowadzona jest po francusku; ba, rząd używa często francuskiego. Prawda jest też taka, że nawet ministrowie mają problemy z arabskim, w tym sama minister edukacji Nuria Benghebrit. Zaproponowała ona, jako wyjście z tego językowego galimatiasu, wprowadzenie do użytku dariji, powszechnie używanego lokalnego dialektu, który łączy w sobie trzy wspomniane języki. No i ma tę zaletę, że wszyscy go znają, byłby więc miejscowym lingua franca. Nic dziwnego, że w popularnych serialach umówi się w dariji.

<...