POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 36 (3126) z dnia 2017-09-06; s.

Prezentacja

Jakość w sieci

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową, która w linii prostej pozwoliłaby na połączenie stolicy Islandii Reykjaviku z włoskim Neapolem.

Sieć wodociągowa na terenie aglomeracji stołecznej to rozległy i zróżnicowany system przewodów, którymi codziennie dostarczamy mieszkańcom ponad 330 milionów litrów warszawskiej kranówki. Jej długość wynosi blisko 3 400 kilometrów, a średnica rur waha się od 25 mm w przypadku przyłączy wodociągowych, które zasilają pojedyncze domy jednorodzinne, do liczących nawet 1,6 metra magistrali przesyłających wodę do rejonów miasta oddalonych od naszych zakładów produkcyjnych. Elementem miejskiej sieci wodociągowej jest także blisko 60 tysięcy sztuk uzbrojenia, w tym m.in. zasuwy, odpowietrzniki oraz ponad 40 tysięcy hydrantów.

Sieć pod kontrolą

Aby wspomagać zarządzanie tak rozbudowanego systemu dystrybucji wody, konieczne jest prowadzenie stałego podglądu pracy sieci. W tym celu korzystamy z 45 punktów monitoringu online zlokalizowanych na sieci wodociągowej na terenie miasta. Działające w jego ramach komory pomiarowe dostarczają naszym pracownikom bieżących informacji o najważniejszych parametrach hydraulicznych sieci, tj. ciśnieniu, prędkości i kierunku przepływu wody oraz o parametrach jakościowych warszawskiej kranówki. Dane odczytywane z punktów pomiarowych obrazują rzeczywiste działanie układu dystrybucji ...