POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 41 (2266) z dnia 2000-10-07; s. 19-21

Kraj

Adam Grzeszak

Jazda na kredyt

Nowy cennik mandatów: bardzo drogie drogi

1 listopada wejdzie w życie taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. Szefowie policji chcą w ten sposób uwolnić swoich funkcjonariuszy od rozważań, jaką karę należy wymierzyć za przejechanie skrzyżowania przy czerwonym świetle, a jaką za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Zamierzają też wyeliminować mandaty gotówkowe. Ma to poprawić skuteczność działań policji i ograniczyć pokusy korupcyjne, na jakie narażeni są funkcjonariusze drogówki.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji liczy kilkanaście stron i zawiera listę wykroczeń drogowych oraz wysokość mandatów karnych, jakie sprawcy będą musieli za nie zapłacić. Najniższa kara to 20 zł. Grozi ona za wykroczenia dość egzotyczne, np. za „pędzenie zwierząt utrzymanych w takim stanie, że nie można nad nimi panować” lub za „jazdę pojazdem zaprzęgowym na płozach, bez dzwonków lub grzechotek”. Najsurowsza kara 500 zł zarezerwowana została dla sprawców kilku najgroźniejszych wykroczeń, takich jak np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/godz. lub omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić osoby przechodzące. W sumie doliczyliśmy się 261(!) wykroczeń, jakie może popełnić kierowca, co oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy taryfikatora. Obejmuje on bowiem również pieszych, poganiaczy zwierząt, rowerzystów, kierujących pojazdami zaprzęgowymi, jadących wierzchem itd. Dla kierowców sama lektura taryfikatora może być bardzo pouczająca, bo uświadamia, że wiele zachowań traktowanych jako nieszkodliwe stanowi wykroczenie, np. „otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie ich otwartych lub wysiadanie bez ...

Ceny wykroczeń

(przykładowe stawki w zł)

 

Dla pieszych

• Wchodzenie na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych ...... 100
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi ...... 100

• Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko ...... 50

• Przebieganie przez jezdnię ...... 20

• Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza ...... 50

 

Dla kierowców

• Niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego ...... 100

• Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu ...... 150

• Niekorzystanie, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy ...... 70

• Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami ...... 70

• Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego przez kierującego pojazdem ...... 100

• Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku, w tym:
a) nieprzedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku ...... 100
b) nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitych lub rannych ...... 150

• Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu ...... 200

• Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
1) na obszarze zabudowanym lub strefie zamieszkania:
a) do 10 km/h ...... 50
b) o 11–19 km/h ...... 100
c) o 20–30 km/h ...... 150
d) o 31–40 km/h ...... 250
e) o 41–50 km/h ...... 350
f) o 51 km/h i więcej ...... 500
2) poza obszarem zabudowanym:
a) do 10 km/h ...... 30
b) o 11–20 km/h ...... 80
c) o 21–30 km/h ...... 120
d) o 31–40 km/h ...... 200
e) o 41–50 km/h ...... 300
f) o 51 km/h i więcej ...... 500

• Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem podczas hamowania ...... 250

• Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie niezbędnego odstępu od poprzedzającego pojazdu ...... 250

• Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym ...... 200

• Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności ...... 200

• Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu ...... 500

• Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi ...... 400

• Naruszenie zakazu wyprzedzania:
a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia ...... 250
b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi ...... 250
c) na skrzyżowaniach ...... 250

• Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym ...... 300

• Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku ...... 100

• Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy ...... 250

• Jazda bez wymaganych przepisami świateł:
a) od zmierzchu do świtu ...... 200
b) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego ...... 100

• Kierowanie pojazdem pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez kolegium ds. wykroczeń lub prawomocnej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (lub innego odpowiadającego mu dokumentu) albo cofnięciu uprawnień:
a) po raz pierwszy ...... 400
b) po raz drugi lub kolejny ...... 500