POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 4 (2993) z dnia 2015-01-21; s. 98

Do i od redakcji

Wiesław Władyka

Jerzy Holzer (1930–2015)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Jerzego Holzera – wybitnego historyka, autora wielu znaczących książek i wieloletniego członka kapituły Nagród Historycznych POLITYKI.

Dorobek naukowy Profesora jest obfity i różnorodny. Jerzy Holzer zajmował się najnowszą historią Polski, ale też historią powszechną, a przede wszystkim dziejami Niemiec i relacjami polsko-niemieckimi. W latach 70. współpracował z opozycją, pisał do pism drugiego obiegu, a 13 grudnia 1981 r. został internowany. Jest zresztą autorem pierwszej monografii opisującej dzieje Solidarności w latach 1980–81, wydanej w 1983 r. w podziemiu.

Był związany zawodowo najpierw z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, potem – już w III RP – z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Seminaria Profesora zawsze cieszyły się popularnością wśród studentów, zresztą wielu z nich poszło potem drogą naukową.

Prof. Jerzy Holzer starannie, krytycznie, ale też życzliwie, bardzo aktywnie brał udział w pracach kapituły Nagród Historycznych POLITYKI. Szerokie kompetencje, doskonały warsztat, erudycja oraz umiejętność dyskutowania – wszystkie te walory i cechy Jerzego Holzera ...