POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 12 (3203) z dnia 2019-03-20; s. 72

Kultura / Afisz / Książki

Justyna Sobolewska

Jestem milczącym psem

6/6

Charles Reznikoff, Co robisz na naszej ulicy, wybór, przekład i opracowanie Piotr Sommer, WBPiCAK, Poznań 2019, s. 262

Przekłady Reznikoffa pojawiły się m.in. w antologii „O krok od nich” Piotra Sommera, teraz wreszcie dostajemy wybór wierszy tego wielkiego amerykańskiego poety, zmarłego w 1976 r. Za życia był prawie nieznany, swoje książki wydawał albo własnym sumptem, albo w niszowych wydawnictwach. Jeszcze w latach 80. czasem włączano go do antologii, bo był politycznie wygodny – opisywał żebraków, imigrantów, Żydów i Portorykańczyków. Ale narzekano, że to bardziej proza niż wiersze. Tymczasem, jak pisze Sommer, „tematy u Reznikoffa uzyskują swoje sensy dopiero w melodii, jaką nucą”, melodii zachwycającej. Ten wybór to wiele książek w jednej. Znajdziemy tu kapitalne obserwacje przechodnia opisującego ulice Nowego Jorku. Ten przechodzień – obserwator patrzy chłodnym okiem na spektakl życia i śmierci: „Obcy jak ptak/słucham szczebiotu współziomków”, bo „Sam jestem milczącym psem, co biegnie dalej”. Ale chłód obserwacji łączy się z czułością, którą wydobywa ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)