POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 19 (2704) z dnia 2009-05-09; Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie; s. 16-24

Wiktor Pawłowski

Jezioro i staw

Na obecny krajobraz Polski wpłynęło kilka zlodowaceń (glacjałów) oraz odwrotów lądolodu (interglacjałów) z ostatniego około miliona lat historii Ziemi. Ten najpóźniejszy trwał ok. 10 tys. lat, a bieg rzek, ich przełomy przez wysoczyzny (zaznaczające się skarpami dolin rzecznych), obecność jezior i mokradeł to w rzeźbie terenu spadek po tych wydarzeniach. I tak, na północy kraju skupia się 87 proc. liczby jezior zajmujących 90 proc. powierzchni polskich wód jeziorowych i stawowych, a jest ich – ponadjednohektarowych – w sumie 10 tys. i zajmują ponad 1 proc. powierzchni kraju. Wód jeziorowych jest 16 km sześc., bagiennych 23 km sześc., a zaporowych 2,5 km sześc.

Stawy i jeziora mają na płyciznach łąki różnorodnych roślin podwodnych. Na i w tych wodach żerują odpowiednio wyspecjalizowane zwierzęta.

 

Rośliny

Idąc od brzegu – płytsze wody pokrywają liście szuwaru (o którym dalej). Z roślin wód otwartych najpierw wyróżnia się strzałka wodna. Wygląda, jak się nazywa – strzałkowate ...