POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Polityka - nr 12 (2900) z dnia 2013-03-20; s. 98

Do i od redakcji

Juliusz Bardach patronem litewskiej nagrody naukowej

W prestiżowym kowieńskim uniwersytecie im. Witolda Wielkiego działa mający międzynarodową renomę Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (IWKL). I właśnie ta instytucja ustanowiła ostatnio międzynarodową nagrodę im. prof. Juliusza Bardacha zmarłego w 2010 r., wybitnego polskiego historyka prawa, uznanego w świecie lituanisty, doktora honoris causa m.in. Uniwersytetu Wileńskiego. To dobry przykład budzących się nadziei na poprawę relacji polsko-litewskich.

Nagroda przyznawana będzie (już od 2013 r.) za prace doktorskie i magisterskie poświęcone badaniom nad polityczno-ustrojowym, prawnym i kulturowym dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz tematyce władzy i polityki na terytoriach byłego Wielkiego Księstwa, a więc Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz Polski w historycznym kontekście. IWKL jest firmowany przez wybitnych uczonych i działaczy z Litwy i z państw Europy Wschodniej. A profesor Juliusz Bardach był związany z redakcją POLITYKI od początku istnienia pisma (był jurorem Nagród Historycznych od pierwszej edycji aż do śmierci w wieku 96 lat), więc jest to i dla nas powód do satysfakcji.

<...