POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (2388) z dnia 2003-02-15; s. 14-15

Ludzie i wydarzenia

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dagmir Długosz (35 l.) został podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Śląskim, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (jest absolwentem trzeciego rocznika KSAP i najwyżej dotąd awansowanym) oraz Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej UW.

Od 1995 r. pracował w URM i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był m.in. doradcą pełnomocnika rządu do spraw reformy zabezpieczenia społecznego, dyrektorem Departamentu Koordynacji Reform Społecznych i wicedyrektorem Departamentu Analiz Programowych. W listopadzie 2001 r. został szefem Gabinetu Politycznego ministra pracy Jerzego Hausnera. Po połączeniu resortów pracy i gospodarki Hausner wystąpił z wnioskiem do premiera o powołanie Długosza na stanowisko wiceministra w nowym resorcie. Obecnie Długosz odpowiada m.in. za dialog społeczny, spory zbiorowe, wolontariat, działalność Komisji Trójstronnej, kontakty ze związkami zawodowymi i pracodawców. Jest autorem publikacji z dziedziny zarządzania państwem i sektorem publicznym oraz polityki społecznej i regionalnej.

 

Dr Tadeusz Kozek (52 l.) został podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji ...