POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 26 (2407) z dnia 2003-06-28; s. 14-15

Ludzie i wydarzenia

Kadry • Nominacje • Denominacje

Małgorzata Kroker-Jachiewicz została prezesem i dyrektorem generalnym Kredyt Banku. Zastąpiła Stanisława Pacuka, założyciela i długoletniego prezesa banku. Ukończyła SGPiS i od 1991 r. związana jest z bankowością. Pracowała w pionach kredytowych BRE SA i Pekao SA. W 1994 r. podjęła pracę w Kredyt Banku. Po dwóch latach weszła w skład zarządu banku, a w 1998 r. została wiceprezesem. Pełni szereg funkcji w radach nadzorczych spółek giełdowych i podmiotów zależnych od Kredyt Banku. Zamężna, ma córkę i syna. Interesuje się malarstwem, a wolny czas najchętniej spędza na działce.

Andrzej Zdebski (47 l.) został prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ma się ona zająć przyciąganiem inwestorów i wspieraniem eksportu. Ukończył prawo i do 1992 r. pracował w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego UJ. Potem był dyrektorem m.in.: oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz ...