POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 29 (2410) z dnia 2003-07-19; s. 14-15

Ludzie i wydarzenia

Kadry • Nominacje • Denominacje

Wojciech Pomajda (35 l.) został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest już czwartą osobą na tym stanowisku od czasu objęcia rządów przez obecną koalicję (przez ostatnie 20 miesięcy). Ukończył rzeszowską filię krakowskiej Akademii Rolniczej (specjalność: obrót surowcami i produktami rolniczymi), a także Studium Podyplomowe Wspólnotowe Prawo Agrarne oraz Wspólnotowa Polityka Rolna (w filii uniwersytetu w Camarino we Włoszech przy PAN w Warszawie). Od ukończenia studiów pracuje w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) m.in. jako specjalista, dyrektor regionalny w Rzeszowie i ostatnio dyrektor całej Fundacji. Fundacja wspomaga resort rolnictwa w dostosowywaniu polskiej wsi do unijnej polityki rolnej. Pomajda był także doradcą wojewody podkarpackiego i od 2001 r. przewodniczy Radzie Programowej Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jest żonaty, ma córkę i syna.

Sławomir Sikora (41 l.) został prezesem Banku Handlowego SA.

Od lat związany jest z sektorem finansowym. W l. 1990–94 był dyrektorem Departamentu Bankowego i Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów. Potem był wiceprezesem zarządu ...