POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 33 (2414) z dnia 2003-08-16; s. 14-15

Ludzie i wydarzenia

Kadry • Nominacje • Denominacje

Wojciech Hałka (54 l.) został podsekretarzem stanu ds. łączności w resorcie infrastruktury.

Ukończył Politechnikę Warszawską (specjalność telekomunikacja) i studia podyplomowe we Francji. W l. 1972–91 był m.in. adiunktem w Instytucie Łączności, pracownikiem na kontrakcie w Egipcie i ekspertem ds. transmisji danych w Burundi. Potem, do 1998 r., w Ministerstwie Łączności m.in. jako dyrektor Departamentu Regulacji i Rozwoju oraz delegat i negocjator polskiej administracji łączności w międzynarodowych organizacjach. Ostatnio dyrektor ds. współpracy z operatorami w Netia Telekom SA.

Maciej Nowak (37 l.) został dyrektorem powołanego przez ministra kultury przy ZASP Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Ma on zajmować się historią teatru.

Absolwent historii sztuki UW. Jest recenzentem teatralnym z 20-letnim stażem.

Publikował w miesięczniku „Teatr” i w „Pamiętniku Teatralnym”. Twórca i redaktor „Gońca Teatralnego”. W l. 1993–2000 dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, twórca Bałtyckiego Uniwersytetu Tańca, kierownik działu kultury i recenzent kulinarny „Gazety Wyborczej&...