POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 3 (2435) z dnia 2004-01-17; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Kadry • Nominacje • Denominacje

Tomasz Podgajniak (46 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Działacz ZHP i SZSP, w l. 1978–89 członek PZPR. Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii UW w 1981 r. został inspektorem, a później naczelnikiem Wydziału Studiów i Analiz w nowo utworzonej Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Od 1986 r. w Biurze Studiów i Doradztwa Ekologicznego Ekoprojekt. W 1987 r. związał się z Ekologicznym Ruchem Społecznym – skupiającym praktyków ochrony środowiska. Współtworzył Narodową Fundację Ochrony Środowiska. W l. 1991–2003 był wiceprezesem jej zarządu. Żonaty, córka studiuje architekturę, syn jest gimnazjalistą. Zainteresowania: muzyka, gra na gitarze, literatura, historia i futurystyka.

Lars Svensson (53 l.) został prezesem firmy Ericsson Sp. z o.o. Ukończył wyższe studia inżynierskie w Malmö i marketingowe w IHM Business School w Sztokholmie. Z firmą Ericsson związał się 35 lat temu jeszcze jako student. Zajmował się sprzedażą i marketingiem wyrobów. Początkowo na rynkach Bliskiego Wschodu (w l. 1980–83 m.in. dla przedsiębiorstw i ...