POLITYKA

Czwartek, 23 listopada 2017

Polityka - nr 8 (3099) z dnia 2017-02-28; s. 37-96

60. Polityka

Kalendarium

Przez całe 60 stron dodatku towarzyszy nam przypominające najważniejsze wydarzenia 60-lecia kalendarium

1957

27.01. – pierwsze losowanie toto-lotka
27.02. – pierwszy numer POLITYKI
25.03. – traktat rzymski: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały układ o utworzeniu EWG i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
4.10. – ZSRR wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi

1958

kwiecień – władze Chin rozpoczęły kampanię propagandową pod hasłem „Wielki Skok Naprzód”, wspierającą gwałtowne uprzemysłowienie kraju
29.07. – w USA powstała NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej)
21.12. – utworzono Ośrodek Bania Opinii Publicznej

1959

1.01. – początek rewolucji kubańskiej – Fidel Castro obalił dyktatora Fulgencio Batistę
15.07. – elektryk Stanisław Jaros usiłował w Sosnowcu dokonać zamachu na konwój z Władysławem Gomułką i Nikitą Chruszczowem
20.11. – Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Deklarację Praw Dziecka

1960

Rok Afryki – niepodległość ogłosiły 23 kraje, przede wszystkim kolonie francuskie
4.01. – w Sztokholmie podpisano konwencję o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
8.11. – John F. Kennedy zwyciężył w wyborach prezydenckich w USA

1961

12.04. – Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek odbył lot po orbicie satelitarnej Ziemi
1.06. – pierwsza pigułka antykoncepcyjna wchodzi na rynek europejski
13.08. – początek budowy muru berlińskiego przez władze NRD
31.10. – z Mauzoleum Lenina usunięto ciało Józefa Stalina

1962

15.02. – ustawa o zakazie posiadania podwójnego obywatelstwa odbiera emigrantom polskie obywatelstwo
11.10. – początek obrad Soboru Watykańskiego II
15–28.10. – kryzys kubański: napięcia pomiędzy USA i ZSRR związane z rozmieszczeniem radzieckich instalacji rakietowych na Kubie

1963

15.07. – w związku z epidemią ospy we Wrocławiu miasto poddano kwarantannie
22.11. – prezydent John F. Kennedy ginie w zamachu w Dallas
4.12. – zatwierdzona przez II Sobór Watykański konstytucja apostolska reformuje liturgię Kościoła (m.in. sprawowanie mszy w języku narodowym)

1964

14.03. – Antoni Słonimski doręczył kancelarii premiera Józefa Cyrankiewicza tzw. List 34, będący sprzeciwem wobec polityki kulturalnej władz PRL
2.07. – prezydent USA Johnson podpisał ustawę o swobodach obywatelskich dla czarnoskórych
14.10. – Leonid Breżniew I sekretarzem KC KPZR

1965

8.04. – zawarto traktat łączący instytucje trzech wspólnot europejskich (EWG, EWWS, EURATOM) i powołano wspólną Komisję i Radę Ministrów
18.11. – List Episkopatu Polski do Episkopatu Niemiec wzywający do pojednania i wybaczenia między narodem polskim a niemieckim

1966

13.01. – w Rzymie zainaugurowano obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
26.01. – prof. Jan Nielubowicz dokonał pierwszego w Polsce udanego
przeszczepu nerki
16.05. – w Chinach rozpoczęła się tzw. rewolucja kulturalna, wcielająca w życie koncepcje ideologiczne Mao Zedonga

1967

5–11.06. – tzw. wojna sześciodniowa; dążące do konfliktu z Izraelem Egipt, Syria i Jordania zostały niespodziewanie zaatakowane i pokonane przez wojska izraelskie
28.11. – w warszawskiej FSO na Żeraniu wyprodukowano pierwszego Fiata 125p

1968

8.03. – Marzec ’68: wiec na UW, kulminacja protestów studenckich
4.04. – ginie Martin Luther King
20.–21.08. – wojska Układu Warszawskiego (ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD) wkroczyły do Czechosłowacji
8.09. – samospalenie Ryszarda Siwca na znak protestu przeciw tej inwazji

1969

27.06. – w Nowym Jorku zamieszki na tle dyskryminacji mniejszości seksualnych, uznawane za początek ruchu na rzecz praw LGBT
21.07. – Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu
15.08. – na farmie w Bethel w stanie Nowy Jork rozpoczął się legendarny Festiwal Woodstock

1970

7.12. – podpisanie układu o normalizacji stosunków między PRL a RFN
17.12. – masakra w Gdyni: wojsko otworzyło ogień do robotników idących z dworca do zablokowanej stoczni; w starciach na Wybrzeżu zginęło w sumie 45 osób
20.12. – funkcję I sekretarza KC PZPR obejmuje Edward Gierek

1971

25.01. – spotkanie ze stoczniowcami z Gdańska Edward Gierek kończy pytaniem: „No, więc jak – pomożecie?”
7.02. – Szwajcarzy zagłosowali za przyznaniem kobietom praw wyborczych
25.10. – ChRL zastąpiła Republikę Chińską (Tajwan) w ONZ i została stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

1972

17.06. – początek afery Watergate w USA
28.06. – papież Paweł VI wydał bullę znoszącą tymczasowość polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych
5.09. – w wiosce olimpijskiej w Monachium palestyńscy terroryści z Czarnego Września zabili 11 sportowców izraelskich oraz policjanta

1973

11.09. – przewrót wojskowy w Chile, władzę przejął gen. Augusto ...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]