POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2008-10-29; Niepodległość 1918; s. 4-7

Wojciech Materski  [oprac.]

Kalendarium odzyskanej niepodległości

Odnotowujemy tu wydarzenia polityczne, militarne i o randze ustaleń międzypaństwowych, dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości i ustalenia jej granic.

1912

Listopad • W Galicji powstaje Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, skupiająca Polską Partię Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, PPS-Frakcję Rewolucyjną, Polskie Stronnictwo Ludowe i pomniejsze ugrupowania, w celu skoordynowania polskiej akcji niepodległościowej.

 

1913

Listopad • KTSSN przekształca się w Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

 

1914

1 sierpnia • Niemcy wypowiadają wojnę Imperium Rosyjskiemu; początek wojny światowej.

3 sierpnia • Józef Piłsudski tworzy w Krakowie Pierwszą Kompanię Kadrową (PKK), pomyślaną jako zalążek przyszłego wojska polskiego.

6 sierpnia • Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji.
• Wymarsz PKK z krakowskich Oleandrów na teren Królestwa Polskiego do walki z Rosją.

16 sierpnia • Na naradzie kół i ugrupowań politycznych w Krakowie powołano Naczelny Komitet Narodowy (NKN) i podjęto decyzję o utworzeniu dwóch legionów narodowych.

Sierpień • Na bazie oddziałów strzeleckich powstają: Legion Wschodni i&...