POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 12 (12) z dnia 2018-08-29; Pomocnik Historyczny 6/2018 Niepodległość 1918; s. 6-10

Detale

Wojciech Materski  [opr.]

Kalendarium odzyskanej niepodległości

Odnotowujemy tu wydarzenia polityczne, militarne i o randze ustaleń międzypaństwowych, dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości i ustalenia jej granic.

1912

Listopad • W Galicji powstaje Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, skupiająca Polską Partię Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, PPS-Frakcję Rewolucyjną, Polskie Stronnictwo Ludowe i pomniejsze ugrupowania, w celu skoordynowania polskiej akcji niepodległościowej.

1913

Listopad • KTSSN przekształca się w Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

1914

1 sierpnia • Niemcy wypowiadają wojnę Imperium Rosyjskiemu; początek wojny światowej.

3 sierpnia • Józef Piłsudski tworzy w Krakowie Pierwszą Kompanię Kadrową (PKK), pomyślaną jako zalążek przyszłego wojska polskiego.

6 sierpnia • Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji. • Wymarsz PKK z krakowskich Oleandrów na teren Królestwa Polskiego do walki z Rosją.

14 sierpnia • Odezwa do Polaków sygnowana przez wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, naczelnego wodza armii rosyjskiej, zapowiadająca odrodzenie, pod berłem cara, Polski „swobodnej w swej wierze, języku i samorządzie”.

16 sierpnia • Na naradzie kół i ugrupowań politycznych ...