POLITYKA

Sobota, 21 lipca 2018

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2011-06-01; Pomocnik Historyczny. 1941. Operacja Barbarossa. Wojna między Hitlerem i Stalinem; s. 5

Iwona Kochanowska  [oprac.]

Kalendarium wydarzeń od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow do załamania się operacji Barbarossa

1939

23/24.08 – podpisanie w Moskwie układu Ribbentrop-Mołotow (wraz z tajnym protokołem dodatkowym).

25.08 – brytyjsko-polski układ o wzajemnej pomocy w przypadku wojny.

1.09 – agresja Niemiec na Polskę.

3.09 – Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom.

17.09 – wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski; polskie władze cywilne i wojskowe przekraczają granicę rumuńską.

28.09 – kapitulacja Warszawy.

28.09 – niemiecko-rosyjski traktat o granicach i przyjaźni (wraz z tajnymi protokołami).

8.10 – dekret o włączeniu zachodnich i północnych ziem polskich do Rzeszy.

10.10 – litewsko-sowiecki pakt o nieagresji; Litwa przejmuje okręg wileński.

12.10 – dekret Hitlera o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa.

30.11 – wybuch wojny sowiecko-fińskiej (zakończona 12.03.1940).

1940

11.02 – niemiecko-sowiecki układ gospodarczy.

5.03 – uchwała Biura Politycznego WKP(b) o rozstrzelaniu polskich oficerów; kwiecień/maj masowe egzekucje w Katyniu, Charkowie, Twerze.

9.04 – atak Niemiec na Danię i Norwegię.

10.05 – atak Niemiec na Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję; w Londynie powołanie rządu jedności narodowej z Winstonem Churchillem jako premierem.

14.05 – kapitulacja wojsk holenderskich; królowa Wilhelmina wraz z rządem na emigracji w Londynie.

26.05 – początek ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (do 4.06).

28.05 – kapitulacja wojsk belgijskich; rząd na emigracji w Londynie.

10.06 – Włochy wypowiadają wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.

10.06 – kapitulacja Norwegii; król Haakon VII wraz z rządem na emigracji w Londynie.

12.06 – ultimatum sowieckie wobec Litwy; 15.06 – wobec Łotwy i Estonii. 15.06 – Armia Czerwona zajmuje Kowno i Wilno; 16.06 – Tallin i Rygę.

22.06 – kapitulacja Francji; 10.07 – utworzenie marionetkowego państwa Vichy.

27.06 – Armia Czerwona zajmuje Besarabię i płn. Bukowinę.

3.06 – atak na Mers El-Kebir, próba neutralizacji floty Vichy przez Brytyjczyków.

21.07 – Litwa, Łotwa i Estonia proklamowane Socjalistycznymi Republikami Sowieckimi (włączone do ZSRS 3–6.08).

8.08 – początek ataków Luftwaffe na Wielką Brytanię (Bitwa o Anglię do 31.10).

13.09 – włoska ofensywa na Egipt, początek kampanii w Północnej Afryce (do 13.05.1943).

27.09 – Niemcy, Włochy i Japonia podpisują pakt trójstronny; przystępują doń: 20.11 – Węgry, 23.11 – Rumunia, 24.11 – Słowacja, 1.03.1941 – Bułgaria, 5.03.1941 – Jugosławia.

28.10 – atak wojsk włoskich na Grecję; wyparte przez armię grecką do Albanii.

17.12 – Hitler podpisuje plan wojny ze Związkiem Sowieckim (kryptonim Barbarossa).

1941

11.02 – lądowanie wojsk niemieckich w Afryce Północnej.

11.03 – prezydent F.D. Roosevelt podpisuje Lend-Lease Act (umowa o pożyczce i dzierżawie), umożliwiający dostawy sprzętu wojskowego do krajów ważnych dla obronności USA.

6.04 – wojska niemieckie atakują Grecję (kapitulacja 23.04) i Jugosławię (kapitulacja 17.04).

13.04 – sowiecko-japoński pakt o nieagresji.

18.04 – początek wojny brytyjsko-irackiej (do 30.05).

18.05 – kapitulacja wojsk włoskich w Etiopii.

20.05 – niemiecki desant powietrzny na Kretę.

8.06 – Brytyjczycy i Wolni Francuzi atakują Syrię i Liban, do 14.07 zajmują oba terytoria.

14.06 – rosyjska agencja TASS dementuje pogłoski o niemieckich zamiarach napaści na ZSRS.

17.06 – decyzja Hitlera o rozpoczęciu 22 czerwca ataku na ZSRS.

22.06 – o godz. 3.15 nad ranem wojska niemieckie przekraczają granice ZSRS; do wojny przystępują: Włochy i Rumunia (22.06), Słowacja (23.06), Finlandia (26.06) i Węgry (27.06).

3.07 – pierwsze publiczne radiowe przemówienie Stalina po agresji Niemiec.

12.07 – brytyjsko-sowiecki układ wojskowy.

18.07 – układ sowiecko-czechosłowacki.

30.07 – układ polsko-sowiecki (Sikorski-Majski).

31.08 – do Archangielska, z pomocą dla ZSRS, dociera drogą morską pierwszy konwój aliancki („Dervish”).

12.08 – dekret Rady Najwyższej ZSRS o amnestii dla obywateli polskich.

14.08 – polsko-sowiecki układ wojskowy o formowaniu armii polskiej w ZSRS.

14.08 – Roosevelt i Churchill podpisują tzw. Kartę Atlantycką.

14/15.08 – pierwszy zmasowany angielski atak lotniczy na Rzeszę.

25.08 – wojska brytyjskie i sowieckie wkraczają do Iranu.

9.09 – rozpoczyna się blokada Leningradu (przełamana 27.01.1944).

30.09 – rusza niemieckie natarcie na Moskwę; w pierwszych dniach grudnia dociera na przedpola stolicy ZSRS.

16.10 – ewakuacja rządu Związku Sowieckiego i korpusu dyplomatycznego do Kujbyszewa.

19.10 – w Moskwie ogłoszono stan oblężenia.

3.12 – rozmowy ...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]