POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 36 (2520) z dnia 2005-09-10; s. 28-30

Kraj / Zawód: lekarz

Paweł Walewski

Kasa od chorych

Dlaczego zawód lekarza cieszy się wciąż takim powodzeniem, skoro nie zapewnia życiowej stabilizacji i jest żenująco nisko opłacany? Czy z medycyny można wyżyć bez brania łapówek?

Dla absolwenta akademii medycznej perspektywa życiowa wygląda marnie. Trudny start (od ubiegłego roku po sześciu latach studiów i rocznym stażu obowiązuje dodatkowy egzamin państwowy), zabiegi o wymarzoną specjalizację (liczba etatów dla młodych lekarzy jest ściśle limitowana), złe warunki pracy w chylących się ku upadkowi szpitalach, frustracja pacjentów – wszystko to powinno raczej odstraszać.

Gdy zapytać tegorocznych kandydatów o powody wyboru medycyny (4–5 kandydatów na jedno miejsce), pozostają idealistami. – Nam nie chodzi o pieniądze, ale o prestiż zawodu, o pomaganie chorym – mówi Stefan Anzelewicz z Gdańska.

Prof. Bolesław Rutkowski, przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, dodaje: – Większość tej młodzieży, mimo skomercjalizowania medycyny, po prostu chce być lekarzami i na niskie zarobki nie patrzy. Wierzą w to, że zanim skończą studia i w tej dziedzinie nadejdzie normalność. Mają przed sobą sześć lat nauki, rok stażu, kilka lat terminowania do specjalizacji, więc po 10 latach w Unii dojdziemy chyba do poziomu ...

Lekarska lista płac

Pierwszą w Polsce lekarską listę płac przygotował właśnie branżowy „Puls Medycyny”. Oto wyjątki z tej listy, które unaoczniają dużą rozpiętość lekarskich dochodów ze względu na zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia oraz liczbę dyżurów i dodatkowe zatrudnienie. Podane w zestawieniu kwoty (z wyjątkiem wyróżnionych przykładów netto) to wartości brutto.

1200 zł – pensja lekarza, który ma za sobą 6 lat pracy, w trakcie specjalizacji w szpitalu akademickim w Warszawie

1650 zł – lekarz na stażu podyplomowym, pracujący na etacie w dużym mieście wojewódzkim w centralnej Polsce; zarabia 1250 zł i dodatkowo 400 zł za 8 dyżurów w miesiącu (50 proc. stawki normalnej)

2100 zł – 32-letni lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii, pracuje na etacie w klinice w Warszawie; zarabia 1600 zł, dodatkowo za dyżury 500 zł

2200 zł – lekarz specjalista z pediatrii, pracujący w kilkudziesięciotysięcznym mieście na pełnym etacie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

3000 zł – lekarz początkujący w zawodzie przedstawiciela medycznego w zachodniej firmie farmaceutycznej; dodatkowo otrzymuje 30 proc. rocznej premii od sprzedaży, ma służbową Toyotę Corollę do użytku prywatnego, telefon komórkowy z limitem ok. 500 zł, tzw. lunch kupony o wartości 150 zł miesięcznie oraz prawo do szkoleń o wartości 2–3 tys. zł rocznie

3200 zł – lekarz z II st. specjalizacji z interny i ratownictwa medycznego; zarabia 2500 zł na etacie w stołecznej przychodni resortowej, dodatkowo otrzymuje 700 zł za dyżury

3450 zł – specjalista II stopnia z ginekologii na etacie akademii medycznej w mieście na wschodzie Polski

3500 zł – lekarz rodzinny, współwłaściciel prywatnej praktyki w Zielonej Górze; 23 lata w zawodzie, pracuje tylko we własnej firmie

3800 zł – lekarz internista z tytułem doktora habilitowanego; staż pracy 13 lat, etat w warszawskim instytucie naukowym – 2800 zł, praca na umowę-zlecenie w szpitalu – 700 zł, okazjonalne granty naukowe (wtedy dodatkowo 300 zł miesięcznie)

4250 zł – lekarz okulista w Białymstoku, staż pracy 16 lat; na umowę o pracę w szpitalu zarabia 2250 zł plus dyżury ok. 1200 zł, do tego z tytułu prowadzenia prywatnej praktyki ok. 800–1000 zł

5500 zł – specjalista chorób wewnętrznych w mieście wojewódzkim na północy Polski; staż pracy 10 lat, pracuje w szpitalu na kontrakcie i bierze 5 dyżurów w miesiącu, dodatkowo ma też średnio 5 wizyt domowych w miesiącu po 100 zł każda

6100 zł (netto) – lekarz naukowiec z 3 specjalizacjami i 40-letnim stażem, kierownik zakładu w instytucie podległym Ministerstwu Zdrowia (etat z dodatkiem naukowym – 3200 zł netto), działalność akademicka – 2100 zł netto (210 godz. wykładów rocznie), sporadyczna działalność ekspercka (3–4 tys. zł rocznie), honoraria autorskie (500 zł na kwartał), za odczyty na zjazdach – 2 tys. zł rocznie

6530 zł – lekarz zatrudniony na etacie w prywatnym szpitalu na zachodzie Polski

6580 zł – wynagrodzenie lekarza zatrudnionego na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Zdrowia

7000 zł (netto) – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (dochód z umowy o pracę); do dyspozycji ma służbowy samochód marki Daewoo Nubira; prowadzi także niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Warszawie, gdzie pracuje jako lekarz rodzinny (dochodów z prywatnej działalności lekarskiej nie chciał ujawnić)

7500 zł – lekarz z II st. specjalizacji, dyrektor szpitala w Łodzi

7627 zł – lekarz internista, rentgenolog; prezes prywatnej kliniki w Warszawie; rocznie zarabia na etacie 74 030 zł i z tytułu prywatnej działalności 17 500 zł

8000 zł – lekarz z II st. specjalizacji z anestezjologii; 11 lat stażu pracy; pracuje na etacie (160 godz. w miesiącu) w Warszawie w szpitalu wieloprofilowym zarabiając 2290 zł i drugie tyle za 8 dyżurów; dodatkowo uzyskuje 3500 zł na kontrakcie w pogotowiu

8400 zł – specjalista II st. z chirurgii, dyrektor dużego miejskiego szpitala na południu Polski; staż pracy 30 lat; nie praktykuje, za publikacje nie pobiera honorariów

10 429 zł – chirurg z doktoratem z Białegostoku; staż pracy 15 lat; z tytułu umowy o pracę otrzymuje 5423 zł, ponadto otrzymuje roczne przychody z tytułu: prywatnej praktyki lekarskiej (18 414 zł), kontaktu w pogotowiu (11 551 zł) i jako biegły sądowy (30 108 zł)

11 600 zł – lekarz; jako posłanka na Sejm zarobiła w ciągu roku 131 tys. zł oraz 9100 zł za pracę na 1/5 etatu w ZOZ.

12 000 zł – lekarz z II st. specjalizacji i 6-letnią praktyką lekarską za granicą; od 13 lat w zawodzie przedstawiciela medycznego w dużym koncernie farmaceutycznym; dodatkowo otrzymuje premię od sprzedaży w wysokości 30 proc. rocznych zarobków; inne bonusy: samochód Renault Laguna do użytku prywatnego, telefon komórkowy bez limitu, laptop, kilka razy w roku wyjazdy zagraniczne, budżet reprezentacyjny do 1500 zł miesięcznie

12 000 zł – specjalista radiolog; staż pracy 14 lat; zatrudniony na kontrakcie w niepublicznym szpitalu w mieście akademickim na południu Polski

13 120 zł – zarabia rektor akademii medycznej, który ma maksymalne wynagrodzenie zasadnicze (6100 zł) oraz najwyższy dodatek funkcyjny (5800 zł); dodatkowo dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1220 zł)

17 000 zł – prof. zw. specjalista zabiegowy; pensja w akademii medycznej 3700 zł, pensja dyrektora szpitala na ½ etatu (z dodatkiem usługowym i funkcyjnym) – 2 tys. zł, kontrakt z prywatnym gabinetem – średnio ok. 8 tys. zł miesięcznie, współwłasność hotelu w popularnym kurorcie w Polsce

24 330 zł – profesor o specjalności zabiegowej, właściciel niepublicznego ZOZ, w którym konsultuje i operuje; otrzymuje: 6 tys. zł w klinice, średnio 5 tys. zł za konsultacje prywatne, 12 500 zł za prywatne zabiegi oraz średnio ok. 830 zł z honorariów autorskich i recenzji