POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 40 (2574) z dnia 2006-10-07; s. 17

Ludzie i wydarzenia

 MC

Kazimierz czy Roman

Okazuje się, że Ministerstwo Edukacji dba nie tylko o wychowanie patriotyczne, ale także o to, by treści owego wychowania przedstawiano we właściwej formie. Do MEN zgłosiło się znane wydawnictwo komiksowe Mandragora z prośbą o wsparcie serii obrazkowych opowieści o polskich władcach. Oto konkluzja odpowiedzi, jakiej udzieliło ministerstwo: „Uprzejmie informuję, że nie widzę możliwości nawiązania współpracy z polskim rządem w zakresie wspólnego propagowania wśród dzieci i młodzieży poznawania historii za pośrednictwem komiksów. Jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest edukacja czytelnicza i rozwijanie zainteresowania szeroko rozumianym czytelnictwem, w celu przeciwdziałania wpływom »cywilizacji obrazkowej«, na którą składa się wiele programów telewizyjnych, komiksów i gry komputerowe”. Podpisano: Alina Sarnecka z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, p.o. Zastępcy Dyrektora.

Warto przypomnieć, że wydany niedawno komiks „Poznański Czerwiec 1956” wsparł minister kultury Kazimierz M. Ujazdowski, ba, opatrzył tę publikację własnym wstępem: „»Patriotyzm Jutra« to nowy program ...