POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich; s. 12

Detale

Kazimierz i Esterka

Trwale zadomowiona w żydowskiej i chrześcijańskiej kulturze ziem polskich legenda o romansie Kazimierza Wielkiego z Żydówką Esterą narodziła się w średniowieczu. O miłości ostatniego Piasta do pięknej Izraelitki wspomniał – jako pierwszy – Jan Długosz (1415–80). W obszernym, poświęconym słabości władcy do płci pięknej, fragmencie swych „Roczników” historyk ten odnotował: „Król polski Kazimierz (…) wziął sobie za nałożnicę kobietę żydowskiego pochodzenia Esterę, z powodu (jej) niezwykłej urody. Miał z nią nawet dwu synów Niemierzę i Pełkę (…). Na prośbę wspomnianej nałożnicy Estery dokumentem królewskim przyznał wszystkim Żydom mieszkającym w Królestwie Polskim nadzwyczajne przywileje i wolności (…), które ciężko obrażają majestat Boży”.

Relacja Długosza o związku króla z Esterką różni się od innych przytoczonych przez niego opowieści o monarszych kochankach. Kronikarz przypisuje bowiem romansowi z Żydówką konsekwencje polityczne. Esterka wstawia się za swymi współwyznawcami, którzy dzięki jej protekcji uzyskują od króla wyją...