POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 15

Ewa Pałasz-Rutkowska

Kim są Japończycy?

Kim jesteśmy? Co jest rdzeniem naszej kultury? Te pytania dręczą Japończyków od lat. Nie ma bowiem zgodności co do ich pochodzenia.

Wędrówki myśliwych. Generalnie uważa się, że protoplastami Japończyków są ludy paleoazjatyckie z północno-wschodniej Azji, z Syberii, oraz ludy pochodzenia protomalajskiego z Azji Południowo-Zachodniej i rejonu mórz południowych. Zasiedlały Wyspy Japońskie w kilku falach, ale dokładnie nie wiadomo, kiedy i jakimi drogami się to odbywało. Prawdopodobnie pierwsze grupy hominidów dotarły tu już w epoce lodowcowej, ok. 300–200 tys. lat p.n.e., kiedy wyspy były połączone ze sobą i z kontynentem (z Sachalinem na północy i Półwyspem Koreańskim na zachodzie). Wtedy przywędrowały tu mamuty, słonie Naumana, bizony, niedźwiedzie brunatne, olbrzymie jelenie, a za nimi przyszli myśliwi. Homo sapiens pojawili się ok. 40–30 tys. lat temu i stopniowo zasiedlali nieobjęte lodowcem tereny. Ludność ta prowadziła półkoczowniczy tryb życia i utrzymywała się z myślistwa, zbieractwa oraz z rybołówstwa.

Akumulacja migracji. Ok. 13 tys. lat temu klimat zaczął się ocieplać, lodowce stopniały – Japonia podzieliła się na wyspy. ...