POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 14 (2083) z dnia 1997-04-05; s. 15

Zdzisław Pietrasik

Kino na pustyni

Niestety artykuł jest niedostępny w pełnej wersji.
Podane powyżej dane bibliograficzne pozwalają na odszukanie tego artykułu w zbiorach bibliotek publicznych.