POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 47 (2630) z dnia 2007-11-24; s. 10

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Świat

Klątwa Iraku

Kompleksowe badania 88 235 kombatantów z Iraku, przeprowadzone przez prof. Charlesa Millikena, przyniosły mało pocieszające konkluzje. Zaraz po powrocie do domu jeszcze jakoś się trzymają, ale już po pół roku aż u 62,2 proc. stwierdzony został przynajmniej jeden z objawów depresji. Irackich weteranów dopada stres, wchodzą w konflikty z otoczeniem, rozpadają im się rodziny, piją, tracą pracę, popadają w bezdomność. Stosunkowo lepiej dają sobie radę żołnierze zawodowi; wśród rezerwistów natomiast plaga goni plagę: co czwarty wymaga opieki psychologa, co piąty nie radzi sobie w codziennym życiu; w tej grupie szczególnie wiele jest kobiet.

Według prof. Millikena, koszty społeczne operacji irackiej mogą nawet przewyższyć nakłady wojskowe na jej przeprowadzenie; potrzeby są wielkie, a żołnierskie ubezpieczenie zdrowotne Tricare przysługuje tylko przez 6 miesięcy po powrocie do ojczyzny. Według sieci CBS, w grupie wszystkich weteranów, łącznie z wietnamskimi, jest 2,3 razy więcej samobójców niż wynosi średnia krajowa; w 2005 r. pozbawiło się życia 6250 byłych żołnierzy. Kombatanci z Iraku i Afganistanu popełniają ...