POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 80-81

Słabości i choroby

Ryszarda Socha

Kolory pod maską

Jak wykorzystać umysł, by wspomóc mózg

Mózg i umysł. Te dwa słowa wyrażają dwoistość naszego bytu, jawią się jako styk tego, co nazywamy ciałem i duszą. Mózg oznacza jeden z narządów ciała. Umysł – to, co niecielesne, aczkolwiek nierozłącznie związane z aktywnością mózgu: spostrzeganiem, myśleniem, zapamiętywaniem, odczuwaniem emocji, uczeniem się, regulowaniem uwagi. Umysł ma wpływ na mózg – udowadnia w swojej książce „Uzdrowić umysł” amerykański psychiatra kliniczny prof. David J. Hellerstein. I opowiada o tym, jak zdobycze nauki – określone przez niego mianem nowa neuropsychiatria – mogą pomóc osobom dotkniętym depresją i zaburzeniami lękowymi.

Zaburzenia w obrazach

Mózgi londyńskich taksówkarzy, którzy muszą znać skomplikowaną siatkę ulic tego miasta, różnią się od mózgów innych ludzi – stwierdziła Eleanor Maguire po pomiarach, których dokonała z zespołem z Institute of Neurology w Londynie w 2000 r. Mają większą tylną część hipokampu, a więc tego elementu mózgu, który odpowiada między innymi za pamięć i orientację ...

David J. Hellerstein, „Uzdrowić umysł”, wydana pierwszy raz w 2011 r. (The Johns Hopkins University Press), w Polsce ukazała się w 2014 r. (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne). Autor, profesor psychiatrii klinicznej, pracuje na wydziale psychiatrii Columbia University, w New York State Psychiatric Institute i Columbia University College of Physicians and Surgeons. Prowadzi też prywatną praktykę. Specjalizuje się w terapii zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Ma na koncie wiele książek i ponad sto artykułów na temat terapii dystymii, psychoterapii wspierającej i wykorzystania terapii grupowej w schizofrenii. Jego publikacje były wielokrotnie nagradzane.