POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 1 (2279) z dnia 2001-01-06; s. 58

Gospodarka / Zyski straty notowania

Kolos na glinianych nogach

W sytuacji finansowej ZUS coraz trudniej się zorientować. Zakład otrzymuje gigantyczne dotacje z budżetu, spowodowane m.in. wypływem części składek do otwartych funduszy emerytalnych, zadłuża się także w bankach komercyjnych płacąc im potem słone odsetki. Jedno jest pewne – gospodarkę finansową ubezpieczeniowego kolosa trzeba jak najszybciej uzdrowić, a nie będzie to sprawą łatwą. Chory jest bowiem nazbyt liberalny system rent powodujący, że osób uznawanych za niepełnosprawne mamy w Polsce w stosunku do liczby mieszkańców rekordowo dużo. Nic więc dziwnego, że wydatki na wypłatę rent przekraczają dwie trzecie sum przeznaczanych na emerytury. Na fundusz rentowy w 2001 r. ZUS przeznaczył ponad 32,5 mld zł, na emerytury 46,4 mld zł. Szczególnie dużo stosunkowo młodych osób uciekło na rentę przed groźbą bezrobocia na początku lat 90. Ciągle też za mało sprawny jest system rehabilitacji, choć w niewątpliwym interesie zarówno chorych jak i państwa jest przywracanie ludziom zdolności do pracy. Tymczasem słychać głosy, że ZUS – zamiast reformować niesprawny system rent – chciałby powię...