POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 13 (2901) z dnia 2013-03-27; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Marek Henzler

Komu terminal, komu

Do obsługi spisów powszechnego i rolnego Główny Urząd Statystyczny kupił 24 tys. terminali mobilnych HTC PRO 2 ze spisowym oprogramowaniem, także kryptograficznym, chroniącym przesyłane dane. GUS zapłacił 1361,36 zł za sztukę. Podczas spisu wykorzystywano je także jako telefony komórkowe, przewodniki rachmistrza po obwodzie spisowym (miały wbudowane cyfrowe mapy) i zdalne narzędzia do kontroli pracy rachmistrza przez spisowe centra.

Po zakończeniu spisu (30 czerwca 2011 r.) z terminalami o wartości ponad 32 mln zł (rachmistrzom skradziono 34 sztuki) należało coś zrobić. Za 10 lat, przy kolejnym spisie powszechnym, byłby to już tylko informatyczny złom. Prezes GUS zostawił swoim pracownikom 4,5 tys. szt., a resztę przekazał innym instytucjom. Najwięcej trafiło do policji (16,5 tys. sztuk o wartości 22,5 mln zł). Ta od lat występuje w roli ubogiego krewnego i hojny dar przyjęła, zwłaszcza że przekazanie było nieodpłatne. Od otrzymania ostatniej partii terminali mija jednak 15 miesięcy, a policja wykorzystuje tylko mniej niż połowę daru i to tylko jako telefony komórkowe. Pozostałe (8490 szt.) ...