POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 21 (3060) z dnia 2016-05-18; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Anna Dąbrowska

Koniec mowy nienawiści

Kara za symbole i radykalne postawy nacjonalistów spadła na policjanta.

Poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz’15, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, oburzył się, że w szkole średniej w Tarnobrzegu policjanci wśród symboli rasistowskich zaprezentowali uczniom Falangę. W interpelacji do ministra spraw wewnętrznych zapytał, „jakie działania zamierza minister podjąć w celu wyciągnięcia konsekwencji, co do prelegentów, którzy wprowadzili w błąd młodych ludzi”. Pytał też, „czy prelegenci postarają się naprawić swój błąd i udadzą się w tym celu do Zespołu Szkół” i wreszcie „czy MSWiA zamierza prowadzić szkolenia w celu udoskonalenia wiedzy historycznej funkcjonariuszy Policji, aby ww. sytuacja się nie powtórzyła”. Poseł wyraził też gotowość do przygotowania skryptu, który MSWiA mogłaby zakupić dla policjantów. Sprawdziliśmy, że korzystali z podręcznika „Przestępstwa z nienawiści” przygotowanego w 2009 r. przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Podręcznik konsultowało antyrasistowskie Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ.

W odpowiedzi wyjaśniono posłowi, że już w marcu minister Zieliński zalecił, „aby nie uwzględniać w procesie szkolenia policjantó...