POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (3196) z dnia 2019-01-30; s. 62-64

Nauka

Agnieszka Krzemińska

Konsternacja nad konstytucją

O złej zmianie, jaką przynosi nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Zanim uchwalono Konstytucję dla Nauki, jak ją szumnie nazywano, były trzy projekty, dwa lata konsultacji, liczne konferencje. Mimo to najpierw protestowali studenci, teraz niezadowolenie coraz głośniej wyrażają akademicy. Można uznać, że buntują się mierni, ale list otwarty w sprawie rankingowania wydawnictw i w obronie języka polskiego wysłał do ministra Gowina utytułowany prof. Andrzej Nowak. Czyli coś jest na rzeczy?
CEZARY OBRACHT-PRONDZYŃSKI: – Gdybym szukał przykładu rytualnych konsultacji, to podałbym te prowadzone przez ministerstwo – mnóstwo spotkań i słów, ale możliwości dogłębnego drążenia problemów żadne. Środowisko akademickie to niezwykle złożony byt społeczny, pełen odmiennych interesów, oczekiwań i problemów, więc zawsze znajdą się osoby wspierające. Efekt jest taki, że nawet ci, którzy popierali reformę, teraz, gdy testują ją w praktyce, odkrywają mnóstwo niedoróbek. Mówienie, że wskazujący na nie badacze to nieudacznicy, ma ich zdyskredytować. Prof. Nowak, z którym rzadko się zgadzam, miał słuszne uwagi, ale nawet i jego minister Jarosław Gowin zbył, wytykając w odpowiedzi, że ...

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński jest socjologiem, zajmującym się badaniem kultury Kaszub i Pomorza. Założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego, członek wielu towarzystw naukowych, organizacji społecznych, rad muzeów i bibliotek. Animator kultury i autor 30 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularnych. W 2018 r. odznaczony prestiżową Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.