POLITYKA

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

Polityka - nr 19 (3109) z dnia 2017-05-10; s. 105

Passent

Daniel Passent

Konstytucja majowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2018 roku.

W imię Boga Wszechmogącego, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 2015 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej wierzący w Boga – nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, odcinając się drutem kolczastym od zaborców, okupantów i Trzeciej Rzeczypospolitej, pomni gorzkich doświadczeń, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane przez obce stolice – Berlin, Moskwę i Brukselę – w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i Genialnym Strategiem, ustanawiamy Konstytucję, na jaką zasługują Polki i Polacy.

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest Katolickim Państwem Narodu Polskiego.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli pierwszego sortu. Obywatele pierwszego sortu są absolutnie równi wobec prawa. Obywatel pierwszego sortu musi mieć aktualne zaświadczenie IPN obejmujące przodków oraz dzieci i wnuki. Sortowanie obywateli odbywa się raz w roku.

Art. 3. Władza zwierzchnia należy do Narodu, zrzeszonego w Ruchu Służba i ...