POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 6 (3197) z dnia 2019-02-06; s. 10

Ludzie i wydarzenia / Świat

Kościół zdradzony

Mimo niedawnego porozumienia Watykan-Pekin nie udaje się rozwiązać problemu tak zwanego Kościoła podziemnego. Chodzi o katolików, księży i biskupów uznających w sprawach wiary zwierzchnictwo papieskiego Rzymu, a nie kontrolowanego przez chińskich komunistów stowarzyszenia katolików „patriotów”. To ono, w niezgodzie z prawem kościelnym, mianuje biskupów lojalnych wobec Pekinu. „Podziemnym” służą z kolei biskupi mianowani przez papieża. Watykan chce, by chińscy katolicy mieli biskupów, na których zgadzają się i Rzym, i Pekin. Dlatego jesienią ub.r. podpisał z ChRL porozumienie zdejmujące ekskomunikę z 7 biskupów „patriotycznych”. Jednym z nich jest bp Józef Huang, ordynariusz diecezji Shantou, działacz stowarzyszenia i deputowany do parlamentu ChRL. Ale dla Watykanu ordynariuszem tej samej diecezji był dotąd, mianowany w 2006 r., bp Piotr Zhuang. Służył wiernym, pracując jako ksiądz w wiejskiej parafii. W końcu stycznia oficjalnie zrzekł się swych obowiązków, likwidując dwuwładzę. Na internetowej stronie misyjnej AsiaNews opublikowano list z Chin alarmujący, że niektó...