POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 5 (3196) z dnia 2019-01-30; s. 77

Kultura / Afisz / Na płycie

Bartek Chaciński

Kosmos na Litwie

5/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)