POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2013-01-09; Pomocnik Historyczny. Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała; s. 7

Iwona Kochanowska  [opr.]

Królestwo Polskie w dobie powstania styczniowego

1860

11.06 – w Warszawie pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim inicjuje manifestacje patriotyczno-religijne; m.in. 29.11 z okazji rocznicy powstania listopadowego.

1861

27.02 – demonstracja patriotyczna w Warszawie, krwawo stłumiona przez Rosjan; pogrzeb 5 poległych (2.03) przerodził się w wielką manifestację. Pod przewodnictwem Leopolda Kronenberga zawiązuje się w Warszawie Delegacja Miejska (patrz nota poniżej).

4.04 – rozwiązanie Delegacji Miejskiej i Towarzystwa Rolniczego (6.04).

8.04 – demonstracja na placu Zamkowym w Warszawie; ponad 100 zabitych.

14.10 – w odpowiedzi na demonstracje władze wprowadzają stan wojenny.

15.10 – aresztowania w kościołach warszawskich podczas mszy w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki; kuria arcybiskupia zamyka kościoły na znak protestu.

17.10 – czerwoni (patrz nota poniżej) powołują Komitet zw. Miejskim, w celu przygotowań do powstania.

koniec grudnia – biali (patrz nota poniżej) powołują Dyrekcję Krajową.

1862

13.02 – abp Zygmunt Feliński nakazuje otwarcie warszawskich kościołów.

koniec maja – Aleksander ...