POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 22 (3061) z dnia 2016-05-24; s. 86

Kultura / Afisz / Książki

Robert Ostaszewski

Kryminał na miękko

4/6

Marcin Wroński, Portret wisielca, W.A.B., Warszawa 2016, s. 320

Książka „Portret wisielca” jest już ósmym z serii kryminałem retro z komisarzem Maciejewskim z przedwojennej lubelskiej policji. Marcin Wroński dba, aby każda z powieści cyklu różniła się konstrukcją, tematyką czy nastrojem. Nie inaczej jest w nowym dziele autora „Pogromu w przyszły wtorek”, które wydaje się najmniej kryminalną pozycją ze wszystkich kryminałów tego pisarza. Co nie znaczy, że gorszą od innych. Tym razem Maciejewski będzie musiał przeniknąć do dosyć hermetycznych społeczności lubelskich szkół wyższych – żydowskiej jesziwy i katolickiego KUL. Na początku lat 30. ubiegłego wieku narastają napięcia narodowościowe, religijne i społeczne. Także w Lublinie. Do tego w mykwie jesziwy topi się utalentowany student, niedługo potem w siedzibie studenckiej korporacji Virtutia wiesza się jeden z jej członków, a inna studentka KUL próbuje się truć. Czy jest jakiś wspólny mianownik samobójczej serii? I czy mają one jakikolwiek związek z potajemnymi badaniami naukowymi, któ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)