POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 22 (2300) z dnia 2001-06-02; s. 92

Nagrody

Kryształowe Zwierciadło dla zespołu „Polityki”

W kryształowym lustrze rzeczywistość odbija się wiernie, bez niepotrzebnych smug, cieni i przekłamań. W Kryształowym Zwierciadle (a dokładniej w pięknym witrażowym lustrze zaprojektowanym przez artystę plastyka Piotra Lisowskiego) będzie się teraz, już bez żadnej przenośni, przeglądać „Polityka”, dzięki nagrodzie, jaką otrzymała od miesięcznika „Zwierciadło”.

W oficjalnym uzasadnieniu nagrody czytamy m.in., że została przyznana Zespołowi „Polityki” „za umiejętność dotarcia z elitarną autorską formułą pisma do bardzo szerokiego grona czytelników, a także za niepowtarzalny charakter pisma, skupiającego wielu wybitnych dziennikarzy”. Nasz tygodnik został doceniony także za „mądre dialogi z ludźmi o różnych poglądach, za wrażliwość na problemy społeczne i odwagę w podejmowaniu trudnych tematów”.

– Tygodnik „Polityka” – przypomniała redaktor naczelna „Zwierciadła” Beata Dzięgielewska – narodził się w 1957 r., jest więc jak dojrzała kobieta, w pełni sił i blasku, mądra, dowcipna, refleksyjna, z którą pragnie się rozmawiać. Redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński, dziękując za nagrodę i liczne komplementy pod adresem pisma, stwierdził, że chętnie przyznamy się do damskiego spojrzenia na rzeczywistość, bo to raczej kobietom przypisywane są takie cechy jak umiar, rozsądek, dystans, wrażliwość, zmysł opowiadania ciekawych historii.

Laureatami Kryształowych Zwierciadeł zostali, wraz z zespołem „Polityki”, Jolanta Kwaśniewska „za umiejętność prowadzenia dialogu z ludźmi” ...