POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 31 (3171) z dnia 2018-08-01; s. 75

Kultura / Afisz / Salon gier

Olaf Szewczyk

Księżycowa baza

3/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)