POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 5 (2639) z dnia 2008-02-02; s. 106-107

Do i od redakcji / Odpowiedź „Wprostowi” raz jeszcze

Jerzy BaczyńskiAndrzej Friszke

Kto i z kim współpracował

W poprzednim numerze „Polityki” odpowiadałem obszernie na artykuł w tygodniku „Wprost”, sugerujący, iż podczas pobytu we Francji na stażu dziennikarskim w 1981 r. mogłem być traktowany jako „kontakt operacyjny” wywiadu. Oświadczyłem, że nigdy nie byłem ani tajnym, ani jawnym, ani świadomym współpracownikiem żadnej ze służb PRL, przeciwnie – przez kilka lat byłem przez te służby szykanowany i inwigilowany. Przypadkiem wybitny historyk, były członek kolegium IPN, prof. Andrzej Friszke przypomniał sobie, iż kiedyś kopiował dokument wywiadu na mój temat, określający mnie jednoznacznie jako „wroga PRL” (zamieszczam go obok wraz z krótkim komentarzem Profesora, bo to jedyny dokument na mój temat, jakim teraz dysponuję). Czy dalej „Wprost” będzie powtarzał swoje? Ogłosił bowiem wzięty z IPN dokument, będący – jak go pamiętam i o czym pisałem – protokołem z instruktażu „w sprawie bezpieczeństwa”, jaki musiałem odbyć przed wyjazdem na staż.

Jak każdy taki dokument, ma on sprawiać wrażenie ujawnienia jakiejś tajemnicy. Tymczasem potwierdza to, o czym pisałem: panowie ...

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
DEPARTAMENT I (WYWIAD)

L. DZ. OCH 002014/82

Tajne spec. znaczenia Egz. nr 17
Otrzymują: Jaruzelski, Barcikowski, Kiszczak, Rakowski (...)

 

INFORMACJA

Dotyczy: powrotu do kraju działacza
Komitetu Koordynacyjnego
„Solidarności” w Paryżu.

 

W dniu 12 grudnia 1982 r. powrócił samolotem PLL „LOT” z Paryża do kraju były dziennikarz „Życia Warszawy” – kierownik działu „Życia i Nowoczesności” – Jerzy Baczyński (ur. 18.12.1950 r., poprzednio używane nazwisko Sroka). W kraju był on bliskim współpracownikiem Stefana Bratkowskiego, zaufanym wielu działaczy centralnego szczebla „Solidarności” – m.in. Bujaka, Frasyniuka i Wałęsy.

W Paryżu, dokąd wyjechał służbowo na staż dziennikarski „Journalistes en Europe” w czerwcu 1981 r., podjął po 13.12.81 r. czynną działalność w strukturach tamtejszych ogniw „Solidarności”.

Był m.in. bliskim współpracownikiem i doradcą S. Blumsztajna, Smolara i M. Chojeckiego, animatorem tamtejszego KK „Solidarność”, współtwórcą organizacji „Solidarność z Prasą Polską”, w której jako jedyny Polak pełnił wysoką funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Był też organizatorem wydawanych przez Komitet Koordynacyjny „Solidarności” w Paryżu publikacji i biuletynów, brał udział w przygotowaniu audycji radiowych „Solidarności”. Do kraju wraca m.in. z powodu trudności w znalezieniu stałej pracy na terenie Paryża.

W Polsce liczy na otrzymanie oferty pracy od Aleksandra Paszyńskiego, który powołał niedawno spółdzielnię mieszkaniową „Murator” zajmującą się m.in. poradami prawno-technicznymi oraz realizacją różnorodnych zleceń dot. budownictwa jednorodzinnego.

Stosunek Jerzego Baczyńskiego do aktualnych przemian politycznych w Polsce jest jednoznacznie negatywny*). Nie wykluczone, iż będzie realizował w kraju zadania zlecone mu przez działaczy emigracyjnych struktur „Solidarności”.

Dyrektor
Płk Fabian Dmowski

 

*) Materiały dokumentujące działalność J. Baczyńskiego przeciwko interesom PRL zostały przekazane do Biura Śledczego MSW.