POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 8 (2233) z dnia 2000-02-19; s. 24-25

Kraj

Janina Paradowska

Kto tu rządzi?

Klub Parlamentarny AWS

Po szczęśliwym ocaleniu ministra skarbu Marian Krzaklewski ustalił harmonogram porządkowania spraw w AWS. Pierwszym punktem jest reforma Klubu Parlamentarnego Akcji, o którą znaczna część posłów dopomina się od wielu miesięcy. Wedle optymistycznych zapowiedzi przewodniczącego może ona spowodować wzrost notowań AWS nawet o 10 proc. Co właściwie ma być reformowane i zmieniane? jaki jest dziś organizacyjny i polityczny pejzaż największego klubu parlamentarnego, decydującego o tym, czy rząd ma większość, czy jej nie ma?

Opisanie struktury klubu AWS jest stosunkowo proste tylko na najbardziej ogólnym poziomie. Wiadomo, że liczy on obecnie 187 posłów i 51 senatorów (patrz ramka). Pracami całego klubu kieruje formalnie prezydium (19 posłów i senatorów), na którego czele stoi Marian Krzaklewski.

Na tym kończy się jednak opis prosty. Dalej zaczyna się dość kręta droga, wiodąca przez różne pokoje i pokoiki w gmachu Sejmu, gdzie przypisani są poszczególni posłowie. Np. Gabriel Janowski wstąpił i nie wstąpił do Ruchu Społecznego AWS. Wstąpił jako członek zbiorowy, czyli Porozumienie Ludowe, ale mógł nie wstąpić jako osoba fizyczna Gabriel Janowski. Liga Krajowa (profil samorządowy) jako stowarzyszenie, we wszystkich przejawach swej działalności dowodzone przez posła Tadeusza Wronę, przystąpiła do RS, ale członkowie Ligi rozsypali się po różnych partiach i figurują w różnych ewidencjach. Działa zespół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, którego członkowie w przewadze należą do RS AWS. Zespół Analiz Klubu AWS (ekspercki, nie poselski) przed każdym ważniejszym zgromadzeniem parlamentarzystów uaktualnia opis politycznej i ...

Prezydium Klubu AWS

przewodniczący – Marian Krzaklewski

wiceprzewodniczący:
Aleksander Hall, SKL, odpowiedzialny za legislację
Marian Piłka, ZChN, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe
Jacek Rybicki, RS AWS, odpowiedzialny za media
Marcin Tyrna, RS AWS, senator

sekretarze:
Kazimierz Janiak, RS AWS
Tomasz Michałowski, RS AWS, senator
Andrzej Szkaradek, RS AWS, odpowiedzialny za dyscyplinę
skarbnik – Kazimierz Kapera, RS AWS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
zastępca skarbnika – Stanisław Jarosz, RS AWS, senator

członkowie:
Edward Daszkiewicz, Solidarni w Wyborach
Leszek Dziamski, RS AWS, dawniej PSL-PL
Wojciech Frank, RS AWS, Liga Krajowa
Grażyna Langowska, PPChD, dawniej PC
Jerzy Masłowski, RS AWS, senator
Krzysztof Piesiewicz, RS AWS, senator
Jerzy Polaczek, SKL (dawniej Koalicja Konserwatywna)
Kazimierz Poznański, PPChD
Piotr Żak, RS AWS, rzecznik prasowy

Jak zmniejszał się klub AWS

Ludwik Dorn – odszedł w proteście przeciwko wejściu do rządu Hanny Suchockiej

Jan Łopuszański, Adam Słomka – wykluczeni po głosowaniach przeciwko rządowemu projektowi podziału administracyjnego

Tomasz Karwowski, Janina Kraus, Ryszard Kędra, Michał Janiszewski, Andrzej Zapałowski – posłowie KPN, którzy odeszli w ślad za Adamem Słomką tworząc oddzielne koło poselskie

Halina Nowina-Konopczyna, Mariusz Grabowski, Piotr Krutul, Mariusz Olszewski, Anna Sobecka, Witold Tomczak – posłowie, którzy odeszli w proteście przeciwko sprzedaży Stoczni Gdańskiej i tworzą obecnie wraz z Janem Łopuszańskim Koło Porozumienia Polskiego.

W efekcie klub zmniejszył się z 201 posłów do 187.

Struktura klubu

Zespół Ruchu Społecznego AWS – 97 posłów, przewodniczący Mieczysław Szczygieł

Zespół Chrześcijańsko-Demokratyczny, 28 posłów, przewodniczący Paweł Łączkowski

Zespół Konserwatywno-Ludowy, 25 posłów, przewodniczący Aleksander Hall (tylko on zasiada w prezydium klubu AWS)

Zespół Chrześcijańsko-Narodowy, 23 posłów, przewodniczący Stefan Niesiołowski

Posłowie niezrzeszeni – 17