POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 40 (2213) z dnia 1999-10-02; s. 42-43

Świat

Zdzisław Raczyński

Lady R.

Romantyczna miłość, wielka polityka, władza, zdrada, tragedia i śmierć. Gotowy, życiem pisany scenariusz. Za życia Raisy Rosjanie odrzucili jednak ten mit. Czy teraz, po jej śmierci, staniemy się świadkami narodzin nowego mitu?

- Byli nierozłączną parą - powiedziała o nich Margaret Thatcher na wieść o śmierci Raisy. Pierestrojka miała wiele obliczy. Szeroką twarz rosyjskiego chłopa, mądre oczy Aleksandra Jakowlewa, silny kaukaski akcent Eduarda Szewardnadze. Głównym klipem reklamowym nowego wówczas radzieckiego przywódcy i jego programu przemian był wszakże obraz trzymających się za ręce Michaiła i Raisy Gorbaczowów. - Głasnost´, pierestrojka, Michaił, Raisa - stały się wypowiadanymi jednym tchem pojęciami na określenie czegoś, co Rosja wyczekała, wycierpiała, ale co jednocześnie budziło niepewność i wewnętrzny sprzeciw. Pojawiły się nawet ironiczne, złośliwe czastuszki (przyśpiewki) w rodzaju "A po Rosji pędzi trojka: Miszka, Rajka, pierestrojka".

Męska ikona

Za granicą publiczne pojawienie się u boku sekretarza generalnego KPZR szczupłej, atrakcyjnej, modnie ubranej małżonki wywoływało aprobatę i przysparzało sympatii twórcy pierestrojki. W Związku Radzieckim nowy styl zachowania się władców Kremla przyjęto daleko bardziej niejednoznacznie. Młody, przemawiający bez kartki, wzywający do gruntownej ...