POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 28 (2409) z dnia 2003-07-12; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Łapówki – kto pierwszy doniesie

Nowy, obowiązujący od lipca, kodeks postępowania karnego zaostrza sankcje za przestępstwa korupcyjne i umożliwia wymiarowi sprawiedliwości korzystanie z dodatkowych narzędzi prawnych przy zwalczaniu łapownictwa. Najważniejszą zmianą jest złamanie wspólnoty interesów między dającym a przyjmującym łapówkę. Teraz osoba, która zawiadomi organa ścigania, że wręczyła funkcjonariuszowi publicznemu korzyść majątkową, uniknie odpowiedzialności karnej. Rozszerzono też pojęcie „osoba pełniąca funkcję publiczną” – jest nią już nie tylko urzędnik państwowy, ale także członek samorządu czy pracownik firmy dysponującej środkami publicznymi. Zwalczana będzie korupcja mająca związek z wyborami, działalnością gospodarczą i organizacją imprez sportowych. Do tej pory nie można było oskarżyć o przyjęcie łapówki nieuczciwego sędziego piłkarskiego, teraz już tak.

Krytycy nowych rozwiązań przewidują lawinę fałszywych oskarżeń. Obawiają się, że obywatele będą na siebie donosić z zemsty albo innych niskich pobudek. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Marek Celej uważa, że do takich spraw trzeba bę...