POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 30 (2514) z dnia 2005-07-30; s. 16

Ludzie i wydarzenia

Last minute

Porządek ostatniego posiedzenia Sejmu pęka w szwach. Obejmuje wprawdzie tylko 12 obowiązkowych pozycji, ale może być rozszerzony o kolejne 73. Mimo natłoku spraw, posłowie zajmą się dwoma prawie tak samo brzmiącymi projektami ustaw o ustanowieniu 31 sierpnia dniem Solidarności i Wolności. Projekty są dwa, bo posłom PiS i PO nie spodobało się, że ma ich reprezentować marszałek Włodzimierz Cimoszewicz. Wycofali swoje podpisy spod projektu i część z nich podpisała się pod podobnym projektem PiS.

Sejm zajmie się także pomysłem ustanowienia 16 października dniem papieża Jana Pawła II, a przyszłego roku rokiem Jerzego Giedroycia oraz senackimi poprawkami do kodeksu karnego i karnego wykonawczego (nowe prawo ma wprowadzić możliwość orzekania bezterminowego zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej dla przestępców seksualnych, mówi też o przymusowym leczeniu sprawców takich przestępstw i umieszczaniu ich w zakładach psychiatrycznych po odbyciu kary, na to ostatnie nie zgodził się Senat).

Na ostatnim posiedzeniu mają także być głosowane senackie poprawki ...