POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 2. Wiosna. Inteligent na spacerze; s. 22-41

Wiktor Pawłowski

Łęg

Łęgami nazywamy zalewowe doliny rzek i brzegi jezior. Choć na mapie jak niteczka, bo i zajmujące nikły procent powierzchni kraju, to w bioróżnorodności w swych unikatowych zadrzewieniach – lasach łęgowych – są nawet tak cenne jak parki narodowe. Toteż wiele z nich objęto programem Natura 2000.

Ową bioróżnorodność powoduje zmienny poziom wód, szczególnie rzek, wskutek suszy i wezbrań wciąż modelujących rzeźbę brzegu. Z tej przyczyny, jak na szachownicy, przemieszczają się względem siebie siedliska odpowiadające danym roślinom, grzybom i zwierzętom. Wędrowiec, choć wciąż na tym samym skrawku mapy, ciągle widzi inne krajobrazy. Charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są trwałe przez długie lata, głębokie, wąskie i wijące się starorzecza (tzw. łachy) oraz – bądź w nurcie, bądź na brzegu – bardziej krótkotrwałe, bo rozmywane lub zarastane zwały piachu (tzw. ławice). Podobnie jak w górach, od koryta rzeki po niezalewowy skraj doliny, przekracza się kolejne piętra roślinności, tyle że niezwiązane z chłodem i wielkością opadów, lecz z ...

Załączniki

 • Liście

  Liście - [rys.] Gryń Mirosław

 • Układ liści

  Układ liści - [rys.] Gryń Mirosław

 • Brzeg liścia

  Brzeg liścia - [rys.] Gryń Mirosław

 • Części podziemne

  Części podziemne - [rys.] Gryń Mirosław