POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 44 (2729) z dnia 2009-10-31; s. 38-43

Raport

Ewa Winnicka

Lekcja europejskiego dla początkujących

Chcesz zdobyć hojną dotację z Unii Europejskiej? To nietrudne. Nie ma wielkiego znaczenia nawet sens i cel wydatków. Najważniejsze, to dobrze napisać wniosek.

Człowiek kontra wniosek

Krzysztof Herman, wiceminister rozwoju regionalnego: – Uczciwie trzeba powiedzieć, że nie każdy wnioskodawca dostanie wsparcie, ale pieniędzy unijnych jest tyle, że od Piasta Kołodzieja ten kraj takich nie widział. Między 2007 a 2013 r. możemy się starać o 67,28 mld euro. Efekty widać niemal w każdej gminie: wyremontowano ponad 5 tys. km dróg i zbudowano 10 tys. km sieci kanalizacyjnej, dotacje na uruchomienie firmy dostało 13 tys. przedsiębiorstw, 2,6 mln bezrobotnych skorzystało z różnych form szkolenia. Niestety w warszawskim Centralnym Punkcie Informacyjnym (PI) nie opowiada się już o Piaście Kołodzieju ani o szufladach z kasą (patrz słownik). W czerwcu 2009 r. poszła tam Katarzyna Sochańska, malarka i społecznik, szefowa małego stowarzyszenia, które stara się zachęcać wiejskie dzieci do działalności artystycznej. Aktywność stowarzyszenia uzależniona była dotąd od hojności sponsorów, więc Sochańska miała nadzieję, że dotacja uporządkuje jego efemeryczną działalność.

Wymyśliła na początek, że przez cały rok szkolny grupa artystów będzie prowadzić pod ...

Słownik unijno–polski

Waldemar Weihs

Fundusze pomocowe (strukturalne). Przed 30 laty poprzedniczka UE, Europejska Wspólnota Gospodarcza, postanowiła wpłacać gotówkę na dwa fundusze pomocowe dla zrzeszonych krajów.

Europejski Fundusz Społeczny zasypywał nierówności: pomagał tworzyć nowe miejsca pracy albo walczyć z biedą (w raporcie opisujemy przede wszystkim przypadki osób starającyh się o dotacje z tego funduszu).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służył tzw. twardym inwestycjom (drogi, szkoły, sale gimnastyczne). W każdym kolejnym okresie rozliczeniowym kraj członkowski dostawał kwotę proporcjonalną do składki. Obecnie kilka funduszy strukturalnych stanowi jedną trzecią budżetu UE. Przed każdym kolejnym okresem rozliczeniowym negocjuje się sumę, jaką Unia przeznaczy dla poszczególnych państw. Narodowa Strategia Spójności: dokument, który określa priorytetowe potrzeby państwa, zaspokajane także z zasobów unijnych. Polska przyjęła Strategię dopiero w 2007 r., co utrudniało wcześniej racjonalne wydawanie środków.

Programy Operacyjne (PO). Dokumenty określające tzw. priorytety, a w ramach priorytetów jeszcze bardziej szczegółowe działania, a następnie poddziałania. Program Operacyjny można sobie wyobrazić jako komodę z szufladami, w której znajdują się pieniądze na różne cele. W Polsce działa sześć PO: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Współpracy Międzynarodowej. Działania w ramach Programów Operacyjnych finansowane są z poszczególnych funduszy strukturalnych. Na przykład autostradę buduje się z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a walczy z bezrobociem.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) jest dla obywatela (który nie jest dużym przedsiębiorcą, burmistrzem czy marszałkiem województwa), pragnącego budować szosę lub oczyszczalnię ścieków, najbardziej dostępnym programem. Z pieniędzy operacyjnych POKL może korzystać nawet niewielkie stowarzyszenie.

Komisja Oceny Projektu (KOP) zbiera się najczęściej przy wojewódzkim urzędzie pracy lub urzędzie marszałkowskim i składa się z pracowników tych urzędów. Ocenia wnioski o dotacje.

Asesor to przeszkolona osoba spoza urzędu, zatrudniona w komisji oceny projektu.

Inwestor, projektodawca, wnioskodawca to podmiot ubiegający się o dotację. Może być nim samorząd, przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa.

Waldemar Weihs
(szef Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych)

Komu daje Unia?

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, który działa nie dłużej niż rok i masz pomysł na działalność w Internecie, skorzystaj z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Właśnie zaczyna się konkurs.

Oni już dostali:

Ślubowisko.pl ( serwis dla nowożeńców) ...... 515 tys. zł

SportoweSpotkania.pl ...... 827 tys. zł

Karierawfinansach.pl ...... 827683 tys. zł

NajNocleg.pl ...... 82755 tys. zł

Socjum.pl ...... 827404 tys. zł

na podst. gazeta.pl