POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 45 (2477) z dnia 2004-11-06; s. 98-99

Społeczeństwo / Prawo / Pochwała intercyzy

Andrzej Goszczyński

Lepiej przed ślubem

Ludzie dziś mają więcej dóbr, więc i sądowych sporów o majątek więcej. Wyroki często nie odpowiadają potocznemu rozumieniu sprawiedliwości. Wielu przykrych niespodzianek można by uniknąć, gdyby w Polsce upowszechnił się obyczaj spisywania testamentów i intercyz.

Anna i Wojciech żyli w związku nieformalnym. Zdecydowali się wybudować dom. Kupili działkę, która w hipotece została zapisana jako ich wspólna własność, po połowie. Już po półtora roku mieszkali w nowym miejscu. Aby to było możliwe, poczynili spore nakłady, które jednak nie były równe. Wojciech na rzecz nowego domu sprzedał działkę i dwa mieszkania. Anna dokładała z bieżących dochodów.

W dwa lata po przeprowadzce związek zaczął się sypać. Postanowili się rozstać w zgodzie i bez zbędnych formalności, w końcu nie po to nie brali ślubu. Anna wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się. Po paru miesiącach wystąpiła do Wojciecha o spłatę jej wkładu w powstanie domu. Ten wkład Wojciech oceniał na 80–100 tys. zł i tyle gotów był oddać. Jakie było jego zdumienie, gdy Anna oświadczyła, że dom jest wart 500 tys., spodziewa się więc 250 tys. zł.

Doszło do sprawy sądowej o ...

Intercyza

jest umową majątkową zawieraną przez osoby pozostające w związku małżeńskim lub planujące taki związek. Za pomocą intercyzy można zmienić zakres ustawowej wspólnoty majątkowej. Wspólnotę tę można rozszerzyć włączając do niej wniesione do małżeństwa majątki odrębne, a także uzyskane w czasie trwania związku darowizny i spadki. Można ją też zawęzić ustalając, że osiągane w czasie trwania małżeństwa dochody pozostają majątkiem odrębnym małżonków. Intercyzę sporządza się w formie pisemnej przed notariuszem.

Testament

to oświadczenie woli osoby co do przeznaczenia jej majątku po śmierci. Zasadniczo testament powinien być sporządzony w formie pisemnej. Można napisać go własnoręcznie i opatrzyć datą i podpisem. Można też sporządzić u notariusza. Dopuszcza się też testament wyrażony ustnie w obecności dwóch świadków, w tym przedstawiciela administracji państwa (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W wypadku, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci, testament może być wyrażony ustnie w obecności trzech świadków.
Warunkiem ważności testamentu jest zdolność osoby sporządzającej go do czynności prawnych, czyli możliwość świadomego wyrażenia własnej woli.