POLITYKA

Poniedziałek, 15 lipca 2019

Polityka - nr 43 (2677) z dnia 2008-10-25; s. 8

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 M.H.

LEPiej z medykami

Młodzi lekarze i dentyści na Lekarskim Egzaminie Państwowym (LEP) lub Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym (LDEP) wypadli zdecydowanie lepiej niż prawnicy zdający niedawno egzaminy na aplikacje. LEP nie zdało 92 z 2405 stażystów-lekarzy, a LDEP – 104 z 918 stażystów-dentystów. Ci, co zdali, dostali prawo wykonywania zawodu i możliwość ubiegania się o wstęp na specjalizację medyczną. Ale LEP i LDEP muszą też zdawać medycy z prawem wykonywania zawodu uzyskanym przed wprowadzeniem tych egzaminów, jeśli chcą teraz zrobić specjalizację. Spośród nich nie zdała co czwarta osoba. – Mają doświadczenie, ale zarazem duże luki w medycznej wiedzy. Budzi to nasz coraz większy niepokój – przyznaje prof. Stanisław Orkisz, dyr. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. I powinno, skoro lekarza z uprawnieniami, który w kompromitujący nawet sposób nie zdał egzaminu państwowego, nie można wyrzucić z zawodu ani zawiesić mu prawa wykonywania do czasu uzupełnienia kwalifikacji.

Po zapowiedzi, że wynik LEP i LDEP absolwentów poszczególnych uczelni będzie miał ...