POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 11 (3050) z dnia 2016-03-09; s. 104

Stomma

Ludwik Stomma

Lewy poker

W 1816 r. napisał Alojzy Feliński „Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego, z woli Naczelnego Wodza wojsku polskiemu do śpiewu podany”. Składał się on z czterech zwrotek czterowersowych i refrenu. Pierwsza z nich (z refrenem) brzmi tak:

„Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
I tarczą swojej zasłaniał opieki
Od nieszczęść, które przywalić ją miały,
Pod twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego króla zachowaj nam, Panie!”.

Konstytucyjnym władcą Królestwa Polskiego był wtedy Aleksander I z dynastii Romanowów, toteż nie wnikając w skomplikowane detale prawne, śpiewano najczęściej:

„Naszego cara zachowaj nam, Panie!”

Pieśń wzorowana na „God save the King” była tak popularna, iż powstańcy listopadowi zmienili tylko dwie zwrotki na nowe, pióra Antoniego Góreckiego, no i oczywiście refren, który brzmiał teraz:

„My niesiem modły przed Twoje ołtarze,
Zostaw nas, Panie, przy wolności darze”.

W dalszych przeróbkach ...